Brochurer

Her finder du oversigt over vores produktprogram som er indeholdt i vore NTF brochurer, der direkte kan rekvireres eller downloades:

  • NTF Imagebrochure
  • NTF Inventar- og hygiejneprodukter - til indretning af hygiejnesluser og personalerum
  • Proces udstyr - riste/gitre, kurve og ophængsløsninger, såvel standard- som løsninger der udvikles i samarbejde med kunden.
  • NTF Pharma-Procesudstyr - standard og special kurve
  • Maskinafskærmning - stærke og rengøringsvenlige afskærmningsgitre
  • Underleverandørydelser - færdigvarer og delkomponenter i tråd og rundstål
  • Dyson Airblade håndtørrer